رد کردن پیوندها

[vc_row full_width=”stretch_row” full_height=”yes” content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1607065376522{padding-top: 160px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:0px|padding_right_medium:10vw|padding_left_medium:10vw”][vc_column][ld_images_group_container move_to_parent_row=”yes” absolute_pos=”yes” position=”top_all:0px|top_large:-20%25|right_large:0px|top_medium:-15%25|top_small:-10%25|right_small:-10%25″][ld_images_group_element image=”4409″][/ld_images_group_element][/ld_images_group_container][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-5 vc_col-md-7″][ld_fancy_heading enable_txt_rotator=”yes” items=”%5B%7B%22word%22%3A%22%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C.%22%7D%2C%7B%22word%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%22%7D%2C%7B%22word%22%3A%22%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%22%7D%5D” use_custom_fonts_title=”true” gradient=”linear-gradient(156deg, #3d00c6 0%, rgb(241,77,255) 70.06369426751593%)” fs=”text_all:130px|text_large:6.5vw|text_small:16px” lh=”text_all:1.2em|text_small:0.85em” ls=”text_small:-0.02em” margin=”bottom_small:0.35em” fw=”text_small:700″]آنلاین[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(49, 63, 88)” fs=”text_small:20px” lh=”text_small:1.45em” margin=”bottom_small:1.25em”]مجموعه نهایی با یک کلیک که توسط طراحان کلاس جهانی ساخته شده است. آن را امتحان کنید![/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”15px”][ld_newsletter style=”solid” inputs_size=”ld-sf–size-lg” inputs_radius=”ld-sf–round” inputs_border=”ld-sf–border-none” inputs_shadow=”ld-sf–input-shadow” btn_style=”solid” btn_display=”label_icon” btn_label=”شروع کن” btn_position=”ld-sf–button-inline” enable_btn_shadowbox=”yes” i_type=”linea” use_custom_fonts_input=”true” use_custom_fonts_label=”true” i_add_icon=”true” placeholder_text=”آدرس ایمیل خود را وارد کنید” fs=”16px” label_fs=”17px” btn_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%227px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2220px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(132%2C92%2C255%2C0.2)%22%7D%5D” txt_color=”rgb(49, 63, 88)” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” txt_f_color=”rgb(0, 0, 0)” btn_txt_color=”rgb(255, 255, 255)” btn_bg_color=”rgb(132, 92, 255)” hover_btn_txt_color=”rgb(255, 255, 255)” hover_btn_bg_color=”rgb(132, 92, 255)” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-round-back” i_size=”15px”][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:12px” color=”rgb(0, 0, 0)”]  مجانی امتحان کنید. بدون کارت اعتباری مورد نیاز است.[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column width=”5/6″ offset=”vc_col-lg-offset-1 vc_col-lg-6 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-5 vc_col-sm-offset-1″][ld_images_group_element enable_float_effect=”yes” float_easing=”ease-in-out” image=”792″ position=”right_small:30%25″][/ld_images_group_element][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_position=”center top” css=”.vc_custom_1614256024634{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 50px !important;background-image: url(https://startuphub.liquid-themes.com/staging/wp-content/uploads/2020/04/bg-2.png?id=774) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}” el_id=”features”][vc_column enable_overlay=”yes” offset=”vc_col-md-1/5″ hover_overlay_bg=”rgb(255, 255, 255)”][ld_particles visible_on_hover=”yes” absolute_pos=”yes” opacity=”1″ enable_move=”yes” enable_random_move=”yes” move_out_mode=”bounce” enable_bounce_move=”yes” detect_on=”canvas” enable_onhover=”yes” onhover_mode=”bubble” modes_grab_opacity=”1″ retina_detect=”yes” particle_id=”ld-1572443460220-dc1d628a-7076″ height=”calc(100% – 2em)” number=”80″ size=”2″ move_speed=”1.5″ position=”top_small:0px|right_small:0px” modes_bubble_distance=”100″ modes_bubble_size=”5″ modes_bubble_duration=”2″ color=”#b7eef5″][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”sm” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” shadow=”iconbox-shadow-hover” title=”سرورهای خصوصی ابر” icon_mb=”22″ css=”.vc_custom_1621419696732{padding-top: 22px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 22px !important;padding-left: 35px !important;}” h_color=”rgb(34, 34, 34)” title_mb=”1″ fill_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” i_icon_image=”4415″ custom_size=”75px”][/ld_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/2″ enable_overlay=”yes” offset=”vc_col-md-1/5″ hover_overlay_bg=”rgb(255, 255, 255)”][ld_particles visible_on_hover=”yes” absolute_pos=”yes” opacity=”1″ enable_move=”yes” enable_random_move=”yes” move_out_mode=”bounce” enable_bounce_move=”yes” detect_on=”canvas” enable_onhover=”yes” onhover_mode=”bubble” modes_grab_opacity=”1″ retina_detect=”yes” particle_id=”ld-1572443517426-42b5ca63-7b62″ height=”calc(100% – 2em)” number=”80″ size=”2″ move_speed=”1.5″ position=”top_small:0px|right_small:0px” modes_bubble_distance=”100″ modes_bubble_size=”5″ modes_bubble_duration=”2″ color=”#c8aee2″][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”sm” get_bubble_classname=”iconbox-bubble” get_content_hover_classname=”iconbox-contents-show-onhover” shadow=”iconbox-shadow-hover” title=”شبکه گسترده” icon_mb=”22″ css=”.vc_custom_1621419795965{padding-top: 22px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 22px !important;padding-left: 35px !important;}” h_color=”rgb(34, 34, 34)” title_mb=”1″ i_icon_image=”4426″ custom_size=”75px”]راه حل ها


مجموعه نهایی با یک کلیک که توسط طراحان کلاس جهانی ساخته شده است.[/ld_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/2″ enable_overlay=”yes” offset=”vc_col-md-1/5″ hover_overlay_bg=”rgb(255, 255, 255)”][ld_particles visible_on_hover=”yes” absolute_pos=”yes” opacity=”1″ enable_move=”yes” enable_random_move=”yes” move_out_mode=”bounce” enable_bounce_move=”yes” detect_on=”canvas” enable_onhover=”yes” onhover_mode=”bubble” modes_grab_opacity=”1″ retina_detect=”yes” particle_id=”ld-1572443562777-00947b64-f0de” height=”calc(100% – 2em)” number=”80″ size=”2″ move_speed=”1.5″ position=”top_small:0px|right_small:0px” modes_bubble_distance=”100″ modes_bubble_size=”5″ modes_bubble_duration=”2″ color=”#bbfff0″][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”sm” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” shadow=”iconbox-shadow-hover” title=”به روز رسانی خودکار روزانه” icon_mb=”22″ css=”.vc_custom_1621419843736{padding-top: 22px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 22px !important;padding-left: 35px !important;}” h_color=”rgb(34, 34, 34)” title_mb=”1″ fill_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” i_icon_image=”4418″ custom_size=”75px”][/ld_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/2″ enable_overlay=”yes” offset=”vc_col-md-1/5″ hover_overlay_bg=”rgb(255, 255, 255)”][ld_particles visible_on_hover=”yes” absolute_pos=”yes” opacity=”1″ enable_move=”yes” enable_random_move=”yes” move_out_mode=”bounce” enable_bounce_move=”yes” detect_on=”canvas” enable_onhover=”yes” onhover_mode=”bubble” modes_grab_opacity=”1″ retina_detect=”yes” particle_id=”ld-1572443575990-aa4c82da-ac33″ height=”calc(100% – 2em)” number=”80″ size=”2″ move_speed=”1.5″ position=”top_small:0px|right_small:0px” modes_bubble_distance=”100″ modes_bubble_size=”5″ modes_bubble_duration=”2″ color=”#b7eef5″][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”sm” get_bubble_classname=”iconbox-bubble” get_content_hover_classname=”iconbox-contents-show-onhover” shadow=”iconbox-shadow-hover” title=”راه حل های تحرک” icon_mb=”22″ css=”.vc_custom_1621419956300{padding-top: 22px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 22px !important;padding-left: 35px !important;}” h_color=”rgb(34, 34, 34)” title_mb=”1″ i_icon_image=”4417″ custom_size=”75px”]ادغام


مجموعه نهایی با یک کلیک که توسط طراحان کلاس جهانی ساخته شده است.[/ld_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/2″ enable_overlay=”yes” offset=”vc_col-md-1/5″ hover_overlay_bg=”rgb(255, 255, 255)”][ld_particles visible_on_hover=”yes” absolute_pos=”yes” opacity=”1″ enable_move=”yes” enable_random_move=”yes” move_out_mode=”bounce” enable_bounce_move=”yes” detect_on=”canvas” enable_onhover=”yes” onhover_mode=”bubble” modes_grab_opacity=”1″ retina_detect=”yes” particle_id=”ld-1572442599474-6c8c8e25-e98c” height=”calc(100% – 2em)” number=”100″ size=”2″ move_speed=”1.5″ position=”top_small:0px|right_small:0px” modes_bubble_distance=”100″ modes_bubble_size=”5″ modes_bubble_duration=”2″ color=”#f9b5c6″][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”sm” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” shadow=”iconbox-shadow-hover” title=”تجزیه و تحلیل ترافیک گوگل” icon_mb=”22″ css=”.vc_custom_1621419969759{padding-top: 22px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 22px !important;padding-left: 35px !important;}” h_color=”rgb(34, 34, 34)” title_mb=”1″ fill_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” i_icon_image=”4416″ custom_size=”75px”][/ld_icon_box][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_position=”custom” css=”.vc_custom_1614256163581{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 60px !important;background-image: url(https://ejenagency.com/wp-content/uploads/2020/04/bg-3.svg?id=776) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}” bg_pos_h=”-250px” bg_pos_v=”0px” responsive_css=”padding_bottom_medium:100px” el_id=”solutions”][vc_column][ld_tabs style=”style09c” reverse_direction=”true” use_custom_fonts_nav=”true” text_color=”rgb(6, 59, 82)” primary_hcolor=”rgb(255, 255, 255)” text_hcolor=”rgb(255, 77, 18)” fs=”14px” lh=”2em” ls=”0.02em”][ld_tab_section title=”متصل شوید و شروع کنید” tab_id=”lqd-1595766376021-83e4c2ad-77e6″][vc_row_inner content_placement=”middle”][vc_column_inner offset=”vc_col-lg-offset-2 vc_col-lg-5 vc_col-md-offset-1 vc_col-md-5″][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”round” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(51, 59, 65)” fs=”text_small:11px” ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:7px|right_small:20px|bottom_small:7px|left_small:20px” fh_bg=”rgb(237, 243, 247)” margin=”bottom_small:1.5em”]ادغام گردش کار[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:50px” lh=”text_small:1.02em”]امن و مقرون به صرفه[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:20px” lh=”text_small:1.45em” margin=”bottom_small:1.25em”]جعبه ابزار طراحی کامل – مجموعه عظیمی از عناصر ، گزینه های غنی سفارشی سازی ، طرح بندی های انعطاف پذیر و نتایج فوری! یک هدر از پیش ساخته شده انتخاب کنید یا یک طرح دلخواه ایجاد کنید که کاملاً متناسب با نیازهای شما باشد.[/ld_fancy_heading][ld_button style=”btn-naked” title=”شروع کن”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-5″][vc_single_image image=”4402″ alignment=”right” image_max_width=”480px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/ld_tab_section][ld_tab_section title=”گروه های چت خصوصی” tab_id=”lqd-1588148933707-1ecc953f-1e65″][vc_row_inner content_placement=”middle”][vc_column_inner offset=”vc_col-lg-offset-2 vc_col-lg-5 vc_col-md-offset-1 vc_col-md-5″ responsive_align=”text-center text-md-left”][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”round” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(51, 59, 65)” fs=”text_small:11px” ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:7px|right_small:20px|bottom_small:7px|left_small:20px” fh_bg=”rgb(237, 243, 247)” margin=”bottom_small:1.5em”]ادغام گردش کار[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:50px” lh=”text_small:1.02em”]تخفیف پرداخت آنلاین[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:20px” lh=”text_small:1.45em” margin=”bottom_small:1.25em”]هاب سازنده یک در همه با عملکرد فوق العاده بالا ، ویرایشگر بصری ، ویژگی های منحصر به فرد و مجموعه طراحی برنده جایزه است.[/ld_fancy_heading][ld_button style=”btn-solid” title=”شروع کن” shape=”round”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-5″][vc_single_image image=”4404″ alignment=”right” image_max_width=”340px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/ld_tab_section][ld_tab_section title=”ویرایش لیست مخاطبین” tab_id=”lqd-1588151567327-2e3a34a8-3184″][vc_row_inner content_placement=”middle”][vc_column_inner offset=”vc_col-lg-offset-2 vc_col-lg-5 vc_col-md-offset-1 vc_col-md-5″ responsive_align=”text-center text-md-left”][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”round” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(51, 59, 65)” fs=”text_small:11px” ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:7px|right_small:20px|bottom_small:7px|left_small:20px” fh_bg=”rgb(237, 243, 247)” margin=”bottom_small:1.5em”]ادغام گردش کار[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:50px” lh=”text_small:1.02em”]گزارش های تجاری را پیگیری و تحلیل کنید.[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:20px” lh=”text_small:1.45em” margin=”bottom_small:1.25em”]هاب سازنده یک در همه با عملکرد فوق العاده بالا ، ویرایشگر بصری ، ویژگی های منحصر به فرد و مجموعه طراحی برنده جایزه است.[/ld_fancy_heading][ld_button style=”btn-solid” title=”شروع کن” shape=”round”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-5″][vc_single_image image=”4403″ alignment=”right” image_max_width=”410px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/ld_tab_section][ld_tab_section title=”ادغام بستر های نرم افزاری” tab_id=”lqd-1595763290229-377fd0f7-fef1″][vc_row_inner content_placement=”middle”][vc_column_inner offset=”vc_col-lg-offset-2 vc_col-lg-5 vc_col-md-offset-1 vc_col-md-5″ responsive_align=”text-center text-md-left”][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”round” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(51, 59, 65)” fs=”text_small:11px” ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:7px|right_small:20px|bottom_small:7px|left_small:20px” fh_bg=”rgb(237, 243, 247)” margin=”bottom_small:1.5em”]ادغام گردش کار[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:50px” lh=”text_small:1.02em”]ادغام چند سیستم عامل[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:20px” lh=”text_small:1.45em” margin=”bottom_small:1.25em”]هاب سازنده یک در همه با عملکرد فوق العاده بالا ، ویرایشگر بصری ، ویژگی های منحصر به فرد و مجموعه طراحی برنده جایزه است.[/ld_fancy_heading][ld_button style=”btn-solid” title=”شروع کن” shape=”round”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-5″][vc_single_image image=”4404″ alignment=”right” image_max_width=”340px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/ld_tab_section][/ld_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” bg_position=”custom” css=”.vc_custom_1615473115672{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-bottom: 50px !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;border-left-color: #eeee22 !important;border-right-color: #eeee22 !important;border-top-color: #eeee22 !important;border-bottom-color: #eeee22 !important;}” bg_pos_h=”66vw” bg_pos_v=”0%” responsive_css=”margin_top_medium:-40px|padding_top_medium:70px|padding_bottom_medium:70px” el_id=”usecases”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1.25″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ offset=”vc_col-lg-5 vc_col-md-6″ ca_duration=”1800″ ca_delay=”180″ ca_init_translate_y=”65″ responsive_css=”margin_bottom_medium:0px” css=”.vc_custom_1607065973424{margin-bottom: 60px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”round” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(51, 59, 65)” fs=”text_small:11px” ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:7px|right_small:20px|bottom_small:7px|left_small:20px” fh_bg=”rgb(237, 243, 247)” margin=”bottom_small:1.5em”]ادغام گردش کار[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ highlight_animation=”lqd-highlight-grow-bottom” highlight_reset_onhover=”lqd-highlight-reset-onhover” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:50px” lh=”text_small:1.02em” highlight_color=”rgba(175, 124, 255, 0.15)”]پرداخت آنلاین تخفیف[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ fs=”text_small:20px” lh=”text_small:29px” margin=”bottom_small:1.65em”]عملکرد فوق العاده بالا ، ویرایشگر بصری ، ویژگی های منحصر به فرد و مجموعه طراحی برنده جایزه.[/ld_fancy_heading][ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”xs” heading_weight=”font-weight-normal” i_shape=”circle” i_border=”” position=”iconbox-side” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-checkmark” title=”فعالیت روزانه خود را پیگیری کنید.” custom_i_size=”30px” i_color=”rgb(132, 92, 255)” shape_color=”rgb(233, 232, 243)” css=”.vc_custom_1621421167346{margin-bottom: 0.2em !important;}” icon_size=”17px”][/ld_icon_box][ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”xs” heading_weight=”font-weight-normal” i_shape=”circle” i_border=”” position=”iconbox-side” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-checkmark” title=”یک تماس ویدیویی گروهی خصوصی شروع کنید” custom_i_size=”30px” i_color=”rgb(132, 92, 255)” shape_color=”rgb(233, 232, 243)” css=”.vc_custom_1621421189117{margin-bottom: 0.2em !important;}” icon_size=”17px”][/ld_icon_box][ld_spacer][ld_button style=”btn-solid” title=”شروع کن” shape=”round” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-liquid-x-alt” enable_row_shadowbox=”yes” fs=”text_small:17px” button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%228px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2220px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(132%2C92%2C255%2C0.2)%22%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” lh=”text_small:1.25em” css=”.vc_custom_1623495536307{padding-right: 0.75em !important;padding-left: 0.75em !important;}”][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-1 vc_col-md-6″][vc_row_inner][vc_column_inner parallax=”yes” width=”1/2″ scale_from_x=”1″ scale_from_y=”1″ from_opacity=”1″ scale_to_x=”1″ scale_to_y=”1″ to_opacity=”1″ enable_content_animation=”yes” animation_preset=”Fade In” scale_from_z=”1″ scale_to_z=”1″ translate_from_y=”27″ translate_to_y=”-84″ ca_duration=”1800″ ca_delay=”80″ responsive_align=”text-center text-md-left”][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”sm” show_label=”yes” alignment=”text-left” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” hover_fill=”yes” scale_bg=”iconbox-scale-bg” shadow=”iconbox-shadow” title=”امن و مقرون به صرفه” title_mb=”21″ icon_mb=”24″ css=”.vc_custom_1621421233147{padding-top: 45px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 45px !important;padding-left: 35px !important;}” h_color=”rgb(34, 34, 34)” i_icon_image=”4418″ custom_size=”68px” label=”انحصاری” hover_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” hover_text_color=”rgb(0, 0, 0)”]از یک سربرگ از پیش ساخته شده استفاده کنید یا یک سربرگ سفارشی ایجاد کنید که کاملاً متناسب با نیازهای شما باشد.[/ld_icon_box][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”sm” alignment=”text-left” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” hover_fill=”yes” scale_bg=”iconbox-scale-bg” shadow=”iconbox-shadow” title=”گزارش های تجاری را پیگیری و تحلیل کنید” title_mb=”20″ icon_mb=”23″ css=”.vc_custom_1621421260764{padding-top: 45px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 45px !important;padding-left: 35px !important;}” h_color=”rgb(34, 34, 34)” i_icon_image=”4416″ custom_size=”68px” hover_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” hover_text_color=”rgb(26, 26, 26)”]از یک سربرگ از پیش ساخته شده استفاده کنید یا یک سربرگ سفارشی ایجاد کنید که کاملاً متناسب با نیازهای شما باشد.[/ld_icon_box][/vc_column_inner][vc_column_inner parallax=”yes” width=”1/2″ scale_from_x=”1″ scale_from_y=”1″ from_opacity=”1″ scale_to_x=”1″ scale_to_y=”1″ to_opacity=”1″ enable_content_animation=”yes” animation_preset=”Fade In” scale_from_z=”1″ scale_to_z=”1″ responsive_css=”margin_top_medium:34px” translate_from_y=”-27″ translate_to_y=”70″ ca_duration=”1800″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”80″][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”sm” alignment=”text-left” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” hover_fill=”yes” scale_bg=”iconbox-scale-bg” shadow=”iconbox-shadow” title=”ادغام چند سیستم عامل” title_mb=”20″ icon_mb=”23″ css=”.vc_custom_1621421284832{padding-top: 45px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 45px !important;padding-left: 35px !important;}” h_color=”rgb(34, 34, 34)” i_icon_image=”4426″ custom_size=”68px” hover_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” hover_text_color=”rgb(19, 19, 19)”]از یک سربرگ از پیش ساخته شده استفاده کنید یا یک سربرگ سفارشی ایجاد کنید که کاملاً متناسب با نیازهای شما باشد.[/ld_icon_box][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”sm” show_label=”yes” alignment=”text-left” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” hover_fill=”yes” scale_bg=”iconbox-scale-bg” shadow=”iconbox-shadow” title=”راه حل های تحرک متناسب با شما” title_mb=”20″ icon_mb=”23″ css=”.vc_custom_1621421330001{padding-top: 45px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 45px !important;padding-left: 35px !important;}” h_color=”rgb(34, 34, 34)” i_icon_image=”4414″ custom_size=”68px” label=”جدید” hover_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” hover_text_color=”rgb(20, 20, 20)”]از یک سربرگ از پیش ساخته شده استفاده کنید یا یک سربرگ سفارشی ایجاد کنید که کاملاً متناسب با نیازهای شما باشد.[/ld_icon_box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_position=”center top” css=”.vc_custom_1614256038099{padding-bottom: 50px !important;background-image: url(https://startuphub.liquid-themes.com/staging/wp-content/uploads/2020/04/bg-2.png?id=774) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}” responsive_css=”margin_bottom_medium:70px|padding_top_medium:50px” el_id=”integration”][vc_column][ld_carousel_marquee_tab columns_auto_width=”yes” auto_width_padding=”2%” cellalign=”center” fadesides=”lqd-fade-sides” pause_on_hover=”yes”][ld_carousel_marquee_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1600428714688-cc703bb5-fbc6″][ld_icon_box i_type=”image” get_bubble_classname=”iconbox-bubble” get_content_hover_classname=”iconbox-contents-show-onhover” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”772″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1600428714845-f3b92a23-4344″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”771″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428741879-b1bfcf2a-7e76″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”770″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428745953-9c60f44f-9e15″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”769″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428749822-973048db-a108″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”767″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428754067-008dbae0-2d76″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”763″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428757948-460785e0-337b”][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”764″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428761906-f45e00fa-53d9″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”773″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428766025-9da6ad0c-4cb6″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”768″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428771003-636fd2c4-7179″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”771″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1600428775638-351cb4b1-22d2″][ld_icon_box i_type=”image” i_shape=”square” i_size=”xs” i_border=”” enable_shape_shadowbox=”yes” i_icon_image=”769″ title_mb=”1″ icon_mb=”1″ i_shape_border_radius=”25″ custom_i_size=”75px” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(65%2C94%2C148%2C0.1)%22%7D%5D”][/ld_icon_box][/ld_carousel_marquee_section][/ld_carousel_marquee_tab][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1596109247090{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;}”][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-1 vc_col-lg-5 vc_col-md-6″][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”round” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(51, 59, 65)” fs=”text_small:11px” ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:7px|right_small:20px|bottom_small:7px|left_small:20px” fh_bg=”rgb(237, 243, 247)” margin=”bottom_small:1.5em”]ادغام گردش کار[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ highlight_reset_onhover=”lqd-highlight-reset-onhover” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:48px|text_small:45px” lh=”text_small:1.02em” margin=”bottom_large:30px” highlight_color=”rgba(157, 95, 255, 0.16)”]سکوادغام[/ld_fancy_heading][vc_accordion size=”lg” borders=”accordion-title-bordered” border_round=”accordion-title-circle” active_style=”yes” show_icon=”yes” i_add_icon=”true” expander_size=”accordion-expander-lg” i_type=”linea” active_add_icon=”true” active_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” fs=”18px” lh=”1.55em” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-arrow-down” active_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-arrow-up” heading_color=”rgb(21, 21, 23)” active_heading_color=”rgb(21, 21, 23)” exp_color=”rgb(131, 131, 131)” active_exp_color=”rgb(77, 102, 255)” active_tab=”1″ border_color=”rgb(255, 255, 255)” bottom_margin=”0px”][vc_accordion_tab title=”گزارش های تجاری را پیگیری و تحلیل کنید” tab_id=”lqd-1587034043819-84b84fd6-594f”][ld_fancy_heading tag=”p” color=”rgb(47, 47, 47)”]هاب سازنده یک در همه با عملکرد فوق العاده بالا ، ویرایشگر بصری ، ویژگی های منحصر به فرد و مجموعه طراحی برنده جایزه است.[/ld_fancy_heading][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”نرخ تبدیل خود را افزایش دهید” tab_id=”lqd-1596289116665-e12466c4-780e”][ld_fancy_heading tag=”p” color=”rgb(47, 47, 47)”]هاب سازنده یک در همه با عملکرد فوق العاده بالا ، ویرایشگر بصری ، ویژگی های منحصر به فرد و مجموعه طراحی برنده جایزه است.[/ld_fancy_heading][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”رمزگذاری پایان به انتهای پیام ها” tab_id=”lqd-1587034043874-e9d0bbcd-65a3″][ld_fancy_heading tag=”p” color=”rgb(47, 47, 47)”]هاب سازنده یک در همه با عملکرد فوق العاده بالا ، ویرایشگر بصری ، ویژگی های منحصر به فرد و مجموعه طراحی برنده جایزه است.[/ld_fancy_heading][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-6″ responsive_css=”margin_bottom_medium:0px” css=”.vc_custom_1605832601085{margin-bottom: 40px !important;}”][ld_images_group_element img_size=”80%” enable_hover3d=”yes” enable_float_effect=”yes” image=”4380″][/ld_images_group_element][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1605833009940{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 80px !important;}” row_hide=”hidden-xs hidden-sm”][vc_column custom_border_radius=”50em” responsive_css=”border_top_medium:1px|border_right_medium:1px|border_bottom_medium:1px|border_left_medium:1px|padding_top_medium:32px|padding_right_medium:60px|padding_bottom_medium:32px|padding_left_medium:60px” css=”.vc_custom_1605833063145{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;border-left-color: rgba(212,214,219,0.35) !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: rgba(212,214,219,0.35) !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: rgba(212,214,219,0.35) !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: rgba(212,214,219,0.35) !important;border-bottom-style: solid !important;}” responsive_align=”text-center text-md-left”][ld_process_box_container template=”style05″][ld_process_box use_custom_fonts_title=”true” title=”ایمیل خود را ثبت کنید” fs=”16px” ls=”0px” title_color=”rgb(17, 36, 70)” image=”800″][/ld_process_box][ld_process_box use_custom_fonts_title=”true” title=”دعوت ها را بپذیرید” fs=”16px” ls=”0px” title_color=”rgb(17, 36, 70)”][/ld_process_box][ld_process_box use_custom_fonts_title=”true” title=”شروع به استفاده از ایمیل خود کنید” fs=”16px” ls=”0px” title_color=”rgb(17, 36, 70)”][/ld_process_box][/ld_process_box_container][/vc_column][/vc_row][vc_row enable_gradient=”yes” css=”.vc_custom_1614256108710{margin-top: 50px !important;padding-top: 60px !important;}” gradient_bg=”linear-gradient(180deg, rgb(248, 251, 255) 0.6369426751592356%, rgb(255, 255, 255) 99.04458598726114%)” responsive_css=”margin_top_medium:0px|padding_top_medium:100px|padding_bottom_medium:100px” el_id=”pricing”][vc_column align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-3 vc_col-md-6″ css=”.vc_custom_1607066650054{margin-bottom: 25px !important;}” responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”round” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(51, 59, 65)” fs=”text_small:11px” ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:7px|right_small:20px|bottom_small:7px|left_small:20px” fh_bg=”rgb(237, 243, 247)” margin=”bottom_small:1.5em”]ادغام گردش کار[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ highlight_reset_onhover=”lqd-highlight-reset-onhover” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:50px” lh=”text_small:1.02em” highlight_color=”rgba(175, 124, 255, 0.15)”]ساده قیمت گذاری برای همه[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column][ld_tabs style=”style10″ primary_color=”rgb(0, 209, 130)”][ld_tab_section title=”ماهانه” tab_id=”ld-1573564745147-a273eb06-234c”][vc_row_inner enable_content_animation=”yes” gap=”20″ animation_preset=”Fade In” ca_duration=”1800″ ca_delay=”80″][vc_column_inner enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” hover_move_value=”-6px” width=”5/6″ offset=”vc_col-md-offset-0 vc_col-md-4 vc_col-sm-offset-1″][ld_price_table template=”style04″ show_button=”yes” pt_style=”btn-solid” pt_title=”مجانی برای همیشه” pt_transformation=”text-uppercase” pt_shape=”circle” pt_border=”border-none” use_custom_fonts_title=”true” title=”رایگان” description=”سالانه” price=”0تومان” footer_text=”`{`ld_span font-size=“12px“ text_decoration=“underline“`}`برنامه خود را ارتقا دهید`{`/ld_span`}`” pt_color=”rgb(244, 245, 248)” pt_text_color=”rgb(0, 0, 0)” pt_fs=”text_small:11px” pt_lh=”text_small:1.25em” pt_ls=”text_small:0.15em” pt_css=”.vc_custom_1621422159792{padding-top: 0.15em !important;padding-right: 0.75em !important;padding-bottom: 0.15em !important;padding-left: 0.75em !important;}” accent_color=”rgb(24, 22, 62)” fs=”13px”]

 • حقوق و دستمزد سرویس کامل – ماهانه
 • تمام قراردادها را خودکار کنید
 • پشتیبانی کارکنان سلف سرویس
 • پایگاه دانش گسترده

[/ld_price_table][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” hover_move_value=”-7px” width=”5/6″ offset=”vc_col-md-offset-0 vc_col-md-4 vc_col-sm-offset-1″][ld_price_table template=”style04″ featured=”yes” show_button=”yes” pt_style=”btn-solid” pt_title=”به این برنامه بپیوندید” pt_transformation=”text-uppercase” pt_shape=”circle” pt_border=”border-none” use_custom_fonts_title=”true” title=”محبوب” description=”سالانه” price=”29تومان” footer_text=”`{`ld_span font-size=“12px“ color=“#fff“ text_decoration=“underline“`}`تریای 30 روزه رایگان خود را دریافت کنید`{`/ld_span`}`” pt_color=”rgb(244, 245, 248)” pt_text_color=”rgb(0, 0, 0)” pt_fs=”text_small:11px” pt_lh=”text_small:1.25em” pt_ls=”text_small:0.15em” pt_css=”.vc_custom_1621422398522{padding-top: 0.15em !important;padding-right: 0.75em !important;padding-bottom: 0.15em !important;padding-left: 0.75em !important;}” accent_color=”rgb(32, 30, 50)” fs=”13px”]

 • حقوق و دستمزد سرویس کامل – ماهانه
 • تمام قراردادها را خودکار کنید
 • پشتیبانی کارکنان سلف سرویس
 • پایگاه دانش گسترده

[/ld_price_table][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” hover_move_value=”-6px” width=”5/6″ offset=”vc_col-md-offset-0 vc_col-md-4 vc_col-sm-offset-1″][ld_price_table template=”style04″ show_button=”yes” pt_style=”btn-solid” pt_title=”به این برنامه بپیوندید” pt_transformation=”text-uppercase” pt_shape=”circle” pt_border=”border-none” use_custom_fonts_title=”true” title=”انحصاری” description=”سالانه” price=”99تومان” footer_text=”`{`ld_span font-size=“12px“ text_decoration=“underline“`}`30 روز دوره آزمایشی رایگان خود را دریافت کنید`{`/ld_span`}`” pt_color=”rgb(244, 245, 248)” pt_text_color=”rgb(0, 0, 0)” pt_fs=”text_small:11px” pt_lh=”text_small:1.25em” pt_ls=”text_small:0.15em” pt_css=”.vc_custom_1621422337307{padding-top: 0.15em !important;padding-right: 0.75em !important;padding-bottom: 0.15em !important;padding-left: 0.75em !important;}” accent_color=”rgb(24, 22, 62)” fs=”13px”]

 • حقوق و دستمزد سرویس کامل – ماهانه
 • تمام قراردادها را خودکار کنید
 • پشتیبانی کارکنان سلف سرویس
 • پایگاه دانش گسترده

[/ld_price_table][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/ld_tab_section][ld_tab_section title=”سالانه – 30٪ صرفه جویی کنید” tab_id=”lqd-1600669213539-640e5bf0-943b”][vc_row_inner enable_content_animation=”yes” gap=”20″ animation_preset=”Fade In” ca_duration=”1800″ ca_delay=”80″][vc_column_inner width=”5/6″ offset=”vc_col-md-offset-0 vc_col-md-4 vc_col-sm-offset-1″][ld_price_table template=”style04″ show_button=”yes” pt_style=”btn-solid” pt_title=”مجانی برای همیشه” pt_transformation=”text-uppercase” pt_shape=”circle” pt_border=”border-none” use_custom_fonts_title=”true” title=”مجانی” description=”سالانه” price=”0تومان” footer_text=”`{`ld_span font-size=“12px“ text_decoration=“underline“`}`برنامه خود را ارتقا دهید`{`/ld_span`}`” pt_color=”rgb(244, 245, 248)” pt_text_color=”rgb(0, 0, 0)” pt_fs=”text_small:11px” pt_lh=”text_small:1.25em” pt_ls=”text_small:0.15em” pt_css=”.vc_custom_1621422776031{padding-top: 0.15em !important;padding-right: 0.75em !important;padding-bottom: 0.15em !important;padding-left: 0.75em !important;}” accent_color=”rgb(24, 22, 62)” fs=”13px”]

 • 300 گیگابایت ذخیره سازی
 • عکسهای نامحدود
 • پشتیبانی انحصاری
 • مارک تجاری سفارشی

[/ld_price_table][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”5/6″ offset=”vc_col-md-offset-0 vc_col-md-4 vc_col-sm-offset-1″][ld_price_table template=”style04″ featured=”yes” show_button=”yes” pt_style=”btn-solid” pt_title=”به این برنامه بپیوندید” pt_transformation=”text-uppercase” pt_shape=”circle” pt_border=”border-none” use_custom_fonts_title=”true” title=”محبوب” description=”سالانه” price=”79تومان” footer_text=”`{`ld_span font-size=“12px“ color=“#fff“ text_decoration=“underline“`}`30 روز دوره آزمایشی رایگان خود را دریافت کنید`{`/ld_span`}`” pt_color=”rgb(244, 245, 248)” pt_text_color=”rgb(0, 0, 0)” pt_fs=”text_small:11px” pt_lh=”text_small:1.25em” pt_ls=”text_small:0.15em” pt_css=”.vc_custom_1621422925860{padding-top: 0.15em !important;padding-right: 0.75em !important;padding-bottom: 0.15em !important;padding-left: 0.75em !important;}” accent_color=”rgb(39, 39, 58)” fs=”13px”]

 • 300 گیگابایت ذخیره سازی
 • عکسهای نامحدود
 • پشتیبانی انحصاری
 • مارک تجاری سفارشی

[/ld_price_table][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”5/6″ offset=”vc_col-md-offset-0 vc_col-md-4 vc_col-sm-offset-1″][ld_price_table template=”style04″ show_button=”yes” pt_style=”btn-solid” pt_title=”به این برنامه بپیوندید” pt_transformation=”text-uppercase” pt_shape=”circle” pt_border=”border-none” use_custom_fonts_title=”true” title=”انحصاری” description=”Yearly” price=”99تومان” footer_text=”`{`ld_span font-size=“12px“ text_decoration=“underline“`}`30 روز دوره آزمایشی رایگان خود را دریافت کنید`{`/ld_span`}`” pt_color=”rgb(244, 245, 248)” pt_text_color=”rgb(0, 0, 0)” pt_fs=”text_small:11px” pt_lh=”text_small:1.25em” pt_ls=”text_small:0.15em” pt_css=”.vc_custom_1621423002904{padding-top: 0.15em !important;padding-right: 0.75em !important;padding-bottom: 0.15em !important;padding-left: 0.75em !important;}” accent_color=”rgb(24, 22, 62)” fs=”13px”]

 • 300 گیگابایت ذخیره سازی
 • عکسهای نامحدود
 • پشتیبانی انحصاری
 • مارک تجاری سفارشی

[/ld_price_table][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/ld_tab_section][/ld_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” content_placement=”middle” bg_position=”center center” css=”.vc_custom_1607067543054{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 50px !important;padding-bottom: 40px !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;border-left-color: #f2f2f2 !important;border-right-color: #f2f2f2 !important;border-top-color: #f2f2f2 !important;border-bottom-color: #f2f2f2 !important;}” responsive_css=”padding_bottom_medium:75px”][vc_column column_top_ontablet=”yes” column_top_onmobile=”yes” offset=”vc_col-md-offset-1 vc_col-md-5″ responsive_css=”margin_bottom_medium:0px” css=”.vc_custom_1607067598266{margin-bottom: 35px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”round” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(51, 59, 65)” fs=”text_small:11px” ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:7px|right_small:20px|bottom_small:7px|left_small:20px” fh_bg=”rgb(237, 243, 247)” margin=”bottom_small:1.5em”]ادغام گردش کار[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” use_mask=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ gradient=”linear-gradient(90deg, rgb(11, 79, 238) 0%, #ac1de1 100%)”]چرا StartupHub[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ fs=”text_small:20px” lh=”text_small:29px” margin=”bottom_small:1.75em”]جعبه ابزار طراحی کامل – مجموعه عظیمی از
عناصر ، گزینه های غنی سفارشی سازی ، انعطاف پذیر
طرح بندی ، و نتایج فوری! یک پیش ساخته را انتخاب کنید
هدر یا یک طرح سفارشی کاملاً عالی ایجاد کنید
متناسب با نیازهای شما[/ld_fancy_heading][ld_button style=”btn-solid” title=”شروع کن” shape=”round” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-liquid-x-alt” enable_row_shadowbox=”yes” fs=”text_small:17px” button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%228px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2220px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(132%2C92%2C255%2C0.2)%22%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” lh=”text_small:1.25em” css=”.vc_custom_1623495566621{padding-right: 0.75em !important;padding-left: 0.75em !important;}”][ld_particles as_bg=”yes” color_type=”multi_color” opacity=”1″ enable_random_opacity=”yes” enable_anim_opacity=”yes” enable_random_size=”yes” enable_anim_size=”yes” enable_move=”yes” move_direction=”right” enable_random_move=”yes” modes_grab_opacity=”1″ retina_detect=”yes” particle_id=”lqd-1595673746671-a27c94f3-ba8e” number=”7″ multi_color_values=”%5B%7B%22scolor%22%3A%22%2340f292%22%7D%2C%7B%22scolor%22%3A%22%2397dff4%22%7D%2C%7B%22scolor%22%3A%22%23ffefd2%22%7D%2C%7B%22scolor%22%3A%22%23ffe3d1%22%7D%5D” anim_opacity_speed=”0.2″ anim_opacity_min=”0.5″ size=”4″ move_speed=”1.5″ anim_size_speed=”1″ anim_size_min=”70″][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-6″][ld_testimonial template=”style04″ network=”fa-twitter” title=”ساناز اکبری، متخصص” avatar=”4478″]”خدمات پرداخت از طریق برنامه های دسک تاپ تلفن همراه در دسترس هستند. “[/ld_testimonial][ld_testimonial template=”style04″ network=”fa-whatsapp” title=”حسین فنایی” avatar=”4479″ margin=”right_large:-65px|left_large:65px”]”خدمات پرداخت از طریق برنامه های دسک تاپ تلفن همراه در دسترس هستند. “[/ld_testimonial][ld_testimonial template=”style04″ network=”fa-twitter” title=”عرفان احمدوند، گرافیست” avatar=”4477″]”خدمات پرداخت از طریق برنامه های دسک تاپ تلفن همراه در دسترس هستند. “[/ld_testimonial][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” gap=”0″ css=”.vc_custom_1605833709875{padding-bottom: 70px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:40px|padding_bottom_medium:40px”][vc_column align=”text-center” css=”.vc_custom_1588159798471{margin-bottom: 45px !important;}” responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”round” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(51, 59, 65)” fs=”text_small:11px” ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:7px|right_small:20px|bottom_small:7px|left_small:20px” fh_bg=”rgb(237, 243, 247)” margin=”bottom_small:1.5em”]مورد اعتماد[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column align=”text-center” responsive_align=”text-center”][ld_carousel_marquee_tab columns=”md:5|xs:3|spacing_xs:2%25″ cellalign=”center” fadesides=”lqd-fade-sides” draggable=”no” pause_on_hover=”yes”][ld_carousel_marquee_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1600428250615-4989a97c-9694″][vc_single_image image=”4682″ css=”.vc_custom_1611668430694{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1600428434207-1f7690cd-1757″][vc_single_image image=”4685″ css=”.vc_custom_1611668420537{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1600428461710-d9abacf9-c67e”][vc_single_image image=”800″ img_size=”30×24″ css=”.vc_custom_1600428674389{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1600428479085-8469b200-802c”][vc_single_image image=”4684″ css=”.vc_custom_1611668446288{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1600428502839-5cb03a59-01b9″][vc_single_image image=”4681″ css=”.vc_custom_1611668467470{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_marquee_section][ld_carousel_marquee_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1600428523133-611aa506-328a”][vc_single_image image=”4680″ css=”.vc_custom_1611668490009{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_marquee_section][/ld_carousel_marquee_tab][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1605833547205{padding-bottom: 60px !important;}” responsive_css=”margin_bottom_medium:100px|padding_top_medium:100px|padding_bottom_medium:100px”][vc_column offset=”vc_col-md-6″][ld_fancy_heading tag=”h2″]آخرین ارسال ها[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-6″][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:18px” lh=”text_small:1.666em”]کارایی. ساختار جامد سنگی و فناوری های نسل بعدی حداکثر عملکرد را با حداقل منابع ارائه می دهند.[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column css=”.vc_custom_1587039540134{padding-top: 40px !important;}”][ld_blog style=”style06″ grid_columns=”3″ meta_type=”cats” post_type=”post” posts_per_page=”3″ columns_gap=”20″ bottom_gap=”30″ filter_id=”lqd-1595765357802-2a176e9f-4b2d” unique_id=”lqd-1595765357802-8df74a1f-4cd6″ title_size=”20px”][ld_gdpr_box]این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.[/ld_gdpr_box][/vc_column][/vc_row][vc_row enable_gradient=”yes” gradient_bg=”linear-gradient(179deg, #eef7fa 0.6369426751592356%, rgb(255, 255, 255) 100%)” css=”.vc_custom_1605833651153{padding-top: 70px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ offset=”vc_col-md-6″ ca_duration=”1800″ ca_delay=”180″ ca_init_translate_y=”65″][ld_fancy_heading tag=”h2″ highlight_reset_onhover=”lqd-highlight-reset-onhover” margin=”bottom_small:0.3em” highlight_color=”rgba(157, 95, 255, 0.1)”]خود را شروع کنید امتحان رایگان.[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h4″ color=”rgba(21, 86, 108, 0.45)” margin=”bottom_small:1.5em”]آماده برای شروع؟[/ld_fancy_heading][ld_newsletter style=”solid” inputs_size=”ld-sf–size-lg” inputs_radius=”ld-sf–round” inputs_border=”ld-sf–border-none” inputs_shadow=”ld-sf–input-shadow” btn_style=”solid” btn_display=”label_icon” btn_label=”شروع کن” btn_position=”ld-sf–button-inline” enable_btn_shadowbox=”yes” i_type=”linea” use_custom_fonts_input=”true” use_custom_fonts_label=”true” i_add_icon=”true” placeholder_text=”آدرس ایمیل خود را وارد کنید” fs=”16px” label_fs=”17px” btn_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%227px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2220px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(132%2C92%2C255%2C0.2)%22%7D%5D” txt_color=”rgb(49, 63, 88)” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” txt_f_color=”rgb(0, 0, 0)” btn_txt_color=”rgb(255, 255, 255)” btn_bg_color=”rgb(132, 92, 255)” hover_btn_txt_color=”rgb(255, 255, 255)” hover_btn_bg_color=”rgb(132, 92, 255)” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-round-back” i_size=”15px”][vc_column_text]  مجانی امتحان کنید. بدون کارت اعتباری مورد نیاز است.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-offset-1 vc_col-md-5 vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][ld_images_group_container margin=”top_large:-50%25″][ld_images_group_element enable_hover3d=”yes” enable_float_effect=”yes” image=”766″][/ld_images_group_element][/ld_images_group_container][/vc_column][/vc_row]

This website uses cookies to improve your web experience.
 • https://josefinohrn.com/
 • https://lesphinxparis.com/
 • https://consultas-amor.com/
 • https://grupo-ottozutz.com/
 • https://web2.ecologia.unam.mx/laboratorios/bojorquez/language/
 • https://www.kmutt.ac.th/istrs/project/images/-/slot-gacor/